Hur kan vi tänka på Åstol inför påsk och corona?

Vi närmar oss påskveckan och det har uttryckts oro på över vad som kan hända när många fritidsboende kommer till ön. Folkhälsomyndigheten uppmanar oss att tänka över vårt resande, men vill ändå inte avråda från exempelvis fjällsemester.

Dagligen reser vi till och från Åstol för arbete och inköp. Även om vi inte träffas så mycket hemma hos varandra så ses vi och pratar i affären.

Det aktuella coronaviruset smittar, som andra förkylningsvirus, genom droppsmitta och genom kontakt mellan individer, eventuellt via en yta som ett dörrhandtag eller knappar på en kortterminal. Droppar åker inte långt. Med en lucka på ca 1 m sker ingen smitta mellan individer utomhus. Det kan ske inomhus i helt stilla luft. Virus tar sig in framför allt genom slemhinnor i näsa och ögon. Viruset dör av tvål, då det har en fettkapsel, som löses upp vid tvätt. Sprit dödar också viruset, men bara på en i övrigt ren hudyta.

Genom att undvika närkontakt, dvs hålla 1 m lucka och/eller helst träffas utomhus samt vara noggrann med handhygien kan vi undvika smitta. Smittorisken avgörs således av hur individen beter sig, inte av varifrån man kommer.

Symtomen vid begynnande och måttlig coronainfektion skiljer sig inte från vanlig förkylning. Ca 30 % av all förkylning orsakas av andra coronavirus. De flesta blir inte särskilt sjuka, kanske som en lindrig influensa. En del drabbas så lindrigt att de inte vet om att de är smittade, men kan trots det smitta andra. Vid insjuknande smittar man sannolikt ett par timmar innan man känner symptom, kanske framför allt genom att man rör vid sin egen näsa och sedan tar på individer eller ytor, som andra vidrör.

Vad bör man tänka på förutom säkerhetsavstånd och handhygien?

  •  Håll dig hemma vid förkylningssymptom eller sjukdomskänsla eller feber. Res inte någonstans då! Du utsätter andra och dig själv för risker.
  • Undvik, om möjligt, kollektivtrafik. Bilresa mellan 2 bostäder medför knappast ökad smittorisk. Men till Åstol måste de flesta åka färja. Se då till att ha varma kläder så att du kan hålla dig ute på däck om det är många på färjan. Respektera säkerhetsavstånd till däcksman, så att han inte behöver tränga sig genom en skara på fördäck vid tilläggning.
  • Vänta lite med att gå in i butiken om det redan är mycket folk där.
  • Säg till barnen att de inte ska hälsa på inomhus hos öns gamla utan nöja sig med att prata med dem utomhus och utan kramar.

Var inte rädd för folk, men försök bete dig så att folk inte blir rädda för dig.

För Åstols Samhällsförening, 2020-03-24

Anders Alander

Ordförande

Metha Brattwall

Styrelseledamot

Thomas Arvidsson

Sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment