Föreningar

Samhällsföreningen

Har som mål att verka för ett levande samhälle. Är kontakten mellan Tjörns kommun och Åstol. Styrelsen uppgår till ett 20 – tal personer och är fördelat på åretruntboende och fritidsboende. Inom samhällsföreningen finns det ett antal arbetsgrupper som arbetar med frågor vilka berör boende, kommunikationer m.m.

Anders Alander

andalaastol@hotmail.com

Vägföreningen

Samtliga fastigheter på Åstol är anslutna till vägföreningen. Frågor som berör vägar, parken eller grönområden ligger inom vägföreningens arbetsområden.

Magne Hallberg

Båtföreningen

Åstols båtförening bildad 2003 är en sammanslutning för båtintresserade fastighetsägare på Åstol samt medlemmar i deras hushåll.
Båtföreningens ändamål är att som ideel allmännyttig förening främja båtlivets verksamheter, inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap.

Till Båtföreningens hemsida

Ordförande Greger Karlsson

info@astolshamn.se

Åstols idrottssällskap

Åstols Idrottssällskap vill bidra till att göra Åstol än mer attraktivt och intressant för både boende och besökare. Vår ambition är att, genom ett aktivare Åstol, öka gemenskap, trivsel, glädje och livskvalitet som tillsammans ger ökat mervärde till att bo på eller ofta besöka Åstol.

Åstols Idrottssällskap planerar att bygga ett aktivitetshus och bygglovsansökan är inskickad till kommunen, ladda ner dokument här

Följ Åstols Idrottssällskap på Facebook

Peter Myrberg

Hembygdsmuseet

Arbetar aktivt med att bevara och dokumentera Åstols historia. Utställningar i Gröna Boden vid hamnen som ligger vägg i vägg med Åstols Kafé. Under vinterhalvåret så anordnas kafékvällar i samarbetar med Kafeet.

Anders och Kristina Alander, Rolf och Gittan Nordfeldt eller Lena Persson

070-6279639, 070-3615041, 073-3260688

Åstols Trädgårdsförening

Föreningen är öppen för alla och syftet är att utveckla och stödja Åstols trädgård som anlagts unde 2007 med bidrag av EU-medel.

Följ trädgårdsföreningen på Facebook eller på Hemsidan

Anita Mellkvist

För Åstol Ekonomisk Förening

För Åstol Ekonomisk Förening består av både bofasta och fritidsboende, som värnar om Åstol, dess kultur, historia och framtid. Vi gör det bland annat genom att samla in och dokumentera information om Åstol. Ett huvudsyfte med verksamheten är att förbättra relationerna mellan alla grupperingar på Åstol. Föreningen har publicerat en pärm, ”Husen på Åstol”, där samtliga boningshus presenteras med bild och uppgifter om alla som bott i huset sedan det byggdes. Vi har också tryckt och givit ut en bildbok om Åstol, ”Åstol – hundra år i bilder”, som du kan köpa i affären. Alla vägskyltar på Åstol har bekostats och satts upp av För Åstol Ekonomisk Förening

Företag

Hamnprodukter Åstol

Hamnprodukter är ett företag som jobbar med design, utveckling och försäljning av produkter till marina miljöer. E-handel.

Peter Myrberg

peter.myrberg@hamnprodukter.com

Ahlbo Exenso AB

Ahlbo Exenso avser att fungera som länk mellan människa, samhälle och teknik i system- och samhällsvetenskapliga områden.

Jan Ahlin, Margareta Bohlin

jan@ahlbo.se, margareta@ahlbo.se