Verksamhet idag:        

ÅBTK är en förening som verkar för idrott och fritidsaktiviteter. Under vintermånaderna bygger vi upp en isbana med sarger, vilket lockar åkare både från ön och utifrån. ÅBTK:s egna hockeybockylag ”Black Diamond” spelar varje vinter i korpserien.  ÅBTK har under många år satt upp ett volleybollnät i parken som nyttjas flitigt. Nytt från i höstas är boulebanan i anslutning till fotbollsplanen. För den som vill träna finns ett gym i skolan som står till medlemmarnas förfogande. Varje Påsk arrangeras ÅBTK-Dagen, då vi går tipspromenad, fikar och umgås.  ÅBTK är också engagerad i midsommarfirandet i parken och julmarknaden vid affären.
Den 13 juli 2013 arrangerades Åstol Runt för första gången. Tävlingen är ett AQUATHLON och samlade 60 deltagare (maxantalet) och blev såväl sportsligt som publikt en succé! Tack vare ett stort engagemang från hela samhället blev tävlingen mycket lyckad. TACK! Åstol Runt kommer att arrangeras även i år, den 12 Juli. Håll koll på www.astolrunt.se för information och anmälningstider etc.

Ledare sökes till nya sektioner:

Vi söker aktivitetsledare som kan vara ansvariga/tränare för nya sektioner inom ÅBTK som exempel: golf, inline hockey, segling, tennis, fotboll, etc. Samt även sommaraktiviteter; krabbfiskecertifikat, skattjakter, rutschkanaintyg, etc..                

Föreningens ekonomi:

Föreningens verksamhet finansieras av olika arrangemang, medlemsavgifter och skyltsponsorer. Vet du något företag eller har du ett företag som skulle kunna tänka sig stödja föreningen genom att sponsra är det välkommet. Ta kontakt med sponsoransvarig Peter Myrberg 0707-46 45 33 för ytterligare info.             

 

Du behövs som medlem i klubben:

Som medlem får du tillgång till ÅBTK:s aktiviteter . Medlem blir du genom att betala in till bankgiro nr: 865-0186. Ange namn på varje medlem så vi kan få en fullständig medlemsförteckning. Medlemsförteckningen kommer att anslås på utsidan av klubbhuset.

Stödmedlem 20 kr/person och år

Aktiv medlem 100 kr/person och år

Aktiv medlem Barn 20 kr/person och år. (Barn = upp till 13 års ålder)

Aktiv medlem= deltar mer är tre gånger på någon av föreningens aktiviteter under ett år. (Åstol runt ingår ej)

 

 

 

Org-nr: 802465-1914                                                                                                                               VÄND SIDA!                  Sida 1

isen barnen bild.JPG        1012213_10200911011011100_1231608405_n.jpg       vollyboll bild.JPG

         Isbana-  Februari 2013                                        Åstol Runt- Juli 2013                                Volleyboll - Augusti 2013

Framtidsplanen:

 Det finns många tankar och visioner om hur vi skulle kunna utveckla föreningens verksamhet. Det har under många år pratas om en ny lokal i form av allaktivitetshus. Bl.a. har det framförts önskemål om en bastu på ön. Vi ser också att det behövs ett nytt gym och fräscha toaletter i närheten av badet. Omklädningsrum, klubb-/mötes-/samlingslokal och gymnastiksal är något som vi ser ett stort behov av.  Även bibliotek skulle kunna finnas i denna lokal. Detta är som alla förstår ett projekt som är förenat med stora kostnader. Vi har varit i kontakt med Dyröns IF som har en verksamhet lik vår. Där har man uppfört en ny lokal som kostade ca 4,5 milj. Finansieringen för deras nybygge: ca 50 % i offentlig finansiering +35 % sponsring och gåvor. Vi ser detta som ett bra exempel och ingen omöjlighet även här på Åstol. Tänk vilket lyft detta hade varit för Åstol! Detta projekt är något som vi givetvis vill göra i samförstånd med grannar och övriga Åstolbor, tanken är inte att bygga något höghus utan utnyttja ytan som finns på och runt den platsen där klubbhuset står idag.

Allt detta är än så länge bara tankar. Därför behöver vi DIG! Ditt engagemang, kunskap och erfarenhet. Om du har tankar och idéer kring ett framtida allaktivitetshus på Åstol är du välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen.

 

Åstols idrottshistoria:

Det hela började på 1950-talet då bandy var den ledande sporten. Man spelade matcher och tränade på havsisen utanför Åstol. Vid mitten av decenniet spelades bandyfinalen mellan Åstol och Skärhamn på havsisen utanför Skärhamn. Under samma tidsepok köpte Håkan Steninger, lärare på ön, in två stycken bordtennisbord. Detta blev en succé och år 1960 bildades Åstols idrottsförening, samtidigt började man samla in pengar till en framtida idrottsplats. År 1959 -1960 påbörjades diskussioner om vatten och avlopp till samtliga fastigheter på Åstol. Den drivande kraften för detta var Bertil Carlsson, Pingstpastorn i Elimkyrkan. År 1963-1965 pågick arbete med vatten och avlopp på ön. Överbliven sprängsten från detta projekt fylldes ut i viken där idrottsplatsen ligger idag. År 1967 stod idrottsplatsen klar och totalkostnaden blev ca: 80 000 kr. Det stora intresset för bandy och skridskoåkning fanns kvar så år 1968 stod öns första bandyrink klar. Två drivkrafter som var med och skapade idrottsplatsen var Eol Augustsson och Herbert Edström. Mitten av 1970 bildades ÅBTK med Rolf Nordfeldt som samlande kraft. Åstols idrottsförening upphörde vid samma tidpunkt. Klubbhuset byggdes i slutet av 1970-talet och det har fyllt en viktig funktion för klubben genom alla tider.  Åstolsmästerskapen i bordtennis spelades varje år fram till 2000-talet, denna turnering har varit mycket populär och prestigefylld för både barn och vuxna.

 

 

Hoppas du med denna information vet mera vad ÅBTK gör och vill med Åstol.

ÅBTK= Din förening på Åstol!                             

 

Med vänlig hälsning önskar Styrelsen ÅBTK genom:

 

Mathias Ivarsson                                                                                  Peter Myrberg

0707-77 19 32                                                                                         0707-46 45 33

mathiasivarsson@live.se                                                                  peterastol@hotmail.com

 

 

Org-nr: 802465-1914                 Postadress: Åstols Bordtennis Klubb * Hamnvägen 23 * 471 44 Åstol                      Sida 2

 

Åstolrunt. joel bild.JPG