Föreningar på Åstol

Samhällsföreningen

Har som mål att verka för ett levande samhälle. Är kontakten mellan Tjörns kommun och Åstol. Styrelsen uppgår till ett 20 – tal personer och är fördelat på åretruntboende och fritidsboende. Inom samhällsföreningen finns det ett antal arbetsgrupper som arbetar med frågor vilka berör boende, kommunikationer m.m.

Kontakta Anders Alander mail: andalaastol@hotmail.com för ytterligare information.

Vägföreningen

Samtliga fastigheter på Åstol är anslutna till vägföreningen. Frågor som berör vägar, parken eller grönområden ligger inom vägföreningens arbetsområden.

Kontakta Magne Hallberg för ytterligare information.

Åstols BordtennisKlubb

Bedriver en omfattande barn och ungdomsverksamhet. Bordtennis och gymnastik för pojkar och flickor. Turneringar i bordtennis och ett eget gym är delar som administreras av klubben.

Kontakta Peter Myrberg för ytterligare information.

Hembygdsmuseet

Arbetar aktivt med att bevara och dokumentera Åstols historia. Utställningar i lokal vid hamnen som ligger vägg i vägg med Åstols Kafé. Under vinterhalvåret så anordnas kafékvällar i samarbetar med Kafeet. Ny utställning om Åstol under 1950 talet.

Kontakta Anders och Kristina Alander, Rolf och Gittan Nordfeldt eller Kjell och Angela Myrberg för ytterligare information.

Åstol Trädgårdförening

Föreningen är öppen för alla och syftet är att utveckla och stödja Åstols trädgård som anlagts unde 2007 med bidrag av EU-medel.

Följ trädgårdsföreningen på Facebook

Kontakta Anita Mellkvist för ytterligare information.

För Åstol Ekonomisk Förening

För Åstol Ekonomisk Förening består av både bofasta och fritidsboende, som värnar om Åstol, dess kultur, historia och framtid. Vi gör det bland annat genom att samla in och dokumentera information om Åstol. Ett huvudsyfte med verksamheten är att förbättra relationerna mellan alla grupperingar på Åstol. Föreningen har publicerat en pärm, "Husen på Åstol", där samtliga boningshus presenteras med bild och uppgifter om alla som bott i huset sedan det byggdes. Vi har också tryckt och givit ut en bildbok om Åstol, "Åstol - hundra år i bilder", som du kan köpa i affären. Alla vägskyltar på Åstol har bekostats och satts upp av För Åstol Ekonomisk Förening