Åstol

Räddningsvärnet

Åstols Räddningsvärn

Åstol är ett levande samhälle med många året runt boende och betydligt fler som bor och besöker ön den varmare tiden på året. Ön har en mycket speciell karaktär med många hus som står väldigt tätt samlade. Ön har också en välbesökt gästhamn.Eftersom Åstol är utan fast landförbindelse innebär det minst 30 minuters insatstid för Räddningstjänsten på Tjörn.Tiden förlängs ibland pga. dåliga eller svåra väderleksförhållanden..

Räddningsvärnet Åstol består av 16 brandmän, boende på Åstol med sina ordinarie jobb på Åstol, Tjörn eller annan ort. Ansvaret för Räddningsvärnet har Räddningstjänsten på Tjörn Larm innebär att  de brandvärnsresurser som  bor på ön rings in, förutom Tjörns Brandkår. Den lokala styrkan innebär att nödvändiga insatser kan börja lite tidigare. I akuta lägen vid brand och annan fara kan minuter betyda mycket. Under 2003 byggdes en helikopterplatta på södra sidan av ön för att tillgodose säkra helikopterlandningar för ambulanshelikopter. Räddningsvärnet assisterar transporter vid ambulanshelikopterlarm för att förkorta insatstiden för läkarteamet som anländer med helikopter. Räddningsvärnet har också den lokalkännedom som krävs i det tätbebyggda samhället.

Åstols Resurs Räddning

Det finns också  en ideel grupp på sex personer som går under benämningen Resurs Räddning. Gruppen är helt fristående från Räddningstjänsten men hjälper bl a till med att assistera räddningsvärnet, ledsaga ambulans på plats, tar hand om anhöriga vid incidenter, ordnar hjälp i samband med transporter m.m.

Åstols samhällsförening
info@astolrock.se