Till medlemmarna i Åstols Samhällsförening!

ÅSF ansvarar, i vissa fall i samverkan med Vägföreningen, för gemensamma anläggningar på ön, såsom badplatser, vandringsled, Röda Stugan med Galleri Insikt. ÅSF står för kontakt med Tjörns kommun i gemensamma frågor som färjetrafik, soptömnings- och återvinningsrutiner, rutiner kring minnesplats för avlidna åstolbor. Föreningens styrelse är remissinstans i olika kommunala frågor, exempelvis bygglovsärenden och annat av allmänt intresse.

I år kan vi hålla fysiskt medlemsmöte först när detta blivit tillåtet. Se länkat dokument nedan om hur styrelsen agerar istället.

Det är vår önskan att varje åstolbo stödjer och påverkar föreningens arbete på vår ö genom sitt medlemskap. Endast betalande medlemmar har rätt att deltaga i och rösta på våra medlemsmöten

Bli medlem genom att betala avgiften för 2020, dvs 100 kr per person, 50 kr pensionär, 10 kr barn.

Betala genom att swisha 123 173 03 57 eller betala på bankgiro 5917-2114

Ange namn, hus-nr, tel-nr, ev. mailadress.

Alla på ön är välkomna och behövs!

Styrelsen för ÅSF

PDF-dokument med protokoll för årets årsmöte, föregående årsmöte samt verksamhetsberättelse, klicka på länken för att öppna eller knappen ”Ladda ner” för att spara dokumentet.