Information från Åstols samhällsförening för boende och/eller medlemmar.

Årsmötesprotokoll samt info ÅVF

Vad gör Åstols Vägförening 😊 ? Vi skall ombesörja vägunderhåll, snöröjning, halkbekämpningo.dyl. Vi skall ombesörja att gatubelysning finns och fungerar påvåra vägar och Trafikverkets vägar. Det ingår också förvaltning av…

Läs mer

Vägföreningen informerar

Vad händer i Åledammen? Många har säkert gått förbi Åledammen och sett att det bubblar där. Det är Åstols vägförening som har hand om skötseln av dammen som tagit tag…

Läs mer

Åstol Året Runt

Åstol Året Runt En del av Maritim Service och besöksnäring, ett projekt för platsutvecklinginom Västra Götalandsregionen 2019-2020 BAKGRUND Västra Götalandsregionen genomför just nu Maritim Service & Besöksnäring, en satsning som…

Läs mer